Teated‎ > ‎

Üldkoosolek

posted 23 Jun 2013, 08:51 by Lennart Puksa   [ updated 23 Jun 2013, 08:52 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 9. juulil 2013. a kell 19.00 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

  1. Hoone tervikliku rekonstrueerimise, sh rahastamise (laenu võtmise, toetuste kasutamise ja vastavate korteriomanike tasutavate maksete) otsustamine.

Ilma otsust tegemata võib üldkoosolekul arutada muid küsimusi. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.

Kui 27. juuni üldkoosolekul ei õnnestu lõplikku tööde mahtu ja vastavat ehitushanget kinnitada, siis kinnitatakse ka need rekonstrueerimisotsuse hulgas, muidu lähtume 27. juunil kinnitatud valikutest. Arutatavad küsimused on üksteisega lahutamatult seotud, mistõttu ka otsustame nende üle paketina.

Comments