Teated‎ > ‎

Üldkoosolek

posted 14 Jun 2013, 03:26 by Lennart Puksa   [ updated 14 Jun 2013, 03:27 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 27. juunil 2013. a kell 19.00 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

  1. KÜ Tammik 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine (sh revisjonikomisjoni aruanne);
  2. Rekonstrueerimisprojekti arutelu ja ehitushanke tulemuste kinnitamine.

Ilma otsust tegemata võib üldkoosolekul arutada muid küsimusi. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.

Aastaaruanne esitatakse koosolekule kinnitamiseks muutamata kujul.

18. ja 20. juunil on kavas korraldada arutelukoosolekud projekti ja hanke selgitamiseks. Täpsem info aja ning teemade kohta ilmub teadetetahvlitel.