Teated‎ > ‎

Üldkoosolek

posted 30 May 2013, 14:14 by Lennart Puksa   [ updated 30 May 2013, 14:17 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 13. juunil 2013. a kell 19.00 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

  1. KÜ Tammik 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine (sh revisjonikomisjoni aruanne);
  2. KÜ Tammik 2013. a majandustegevuse aastakava kinnitamine;
  3. Juhatuse tagasikutsumine ja vajadusel uue juhatuse määramine;
  4. Revisjonikomisjoni tagasikutsumine ja vajadusel uue revisjonikomisjoni määramine.
  5. Ilma otsust tegemata võib üldkoosolekul arutada muid küsimusi: ülevaade hoone renoveerimise hetkeseisust, edasistest sammudest jms.

    Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.