Teated‎ > ‎

Üldkoosolek

posted 24 Oct 2012, 07:32 by Lennart Puksa   [ updated 24 Oct 2012, 07:32 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 8. novembril 2012. a kell 19.30 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

  1. Juhatuse liikmete määramine (kehtivate volituste pikendamine või/ja uute valimine)
    • sh juhatuse liikmetega tehtavate tehingute (tasustamine, kulude hüvitamine jms) tingimuste määramine;
  2. Revisjoni või audiitori määramine
    • kui määratakse revisjon, siis revisjonikomisjoni liikmete valimine;
    • sh audiitori või revisjonikomisjoni liikmetega tehtavate tehingute (tasustamine, kulude hüvitamine jms) tingimuste määramine.

Ilma otsust tegemata arutatakse üldkoosolekul muid küsimusi: ülevaade hoone renoveerimise hetkeseisust ja edasistest sammudest, põhikirja ja kodukorra muutmisest, avatud turult elektrienergia ostmisest, järgmise aasta majanduskavast jms.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.