Teated‎ > ‎

Üldkoosolek

posted 4 Jun 2012, 02:16 by Lennart Puksa   [ updated 4 Jun 2012, 02:17 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik korralise üldkoosoleku 19. juunil 2012. a kell 19.30 Tartus, Taara pst 1a ühistu kaminaruumis.

Päevakorras:

  1. KÜ Tammik 2011. a majandusaasta aruande (ja seonduvate tehingute) kinnitamine (sh revisjonikomisjoni aruanne);
  2. KÜ Tammik 2012. a majandustegevuse aastakava kinnitamine (ja sellega seotud otsused).

Ilma otsust tegemata arutatakse üldkoosolekul muid küsimusi: ülevaade hoone renoveerimise hetkeseisust ja edasistest sammudest, põhikirja ja kodukorra muutmisest jms.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.

Comments