Teated

Üldkoosolek

posted 23 Jun 2013, 08:51 by Lennart Puksa   [ updated 23 Jun 2013, 08:52 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 9. juulil 2013. a kell 19.00 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

 1. Hoone tervikliku rekonstrueerimise, sh rahastamise (laenu võtmise, toetuste kasutamise ja vastavate korteriomanike tasutavate maksete) otsustamine.

Ilma otsust tegemata võib üldkoosolekul arutada muid küsimusi. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.

Kui 27. juuni üldkoosolekul ei õnnestu lõplikku tööde mahtu ja vastavat ehitushanget kinnitada, siis kinnitatakse ka need rekonstrueerimisotsuse hulgas, muidu lähtume 27. juunil kinnitatud valikutest. Arutatavad küsimused on üksteisega lahutamatult seotud, mistõttu ka otsustame nende üle paketina.

Üldkoosolek

posted 14 Jun 2013, 03:26 by Lennart Puksa   [ updated 14 Jun 2013, 03:27 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 27. juunil 2013. a kell 19.00 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

 1. KÜ Tammik 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine (sh revisjonikomisjoni aruanne);
 2. Rekonstrueerimisprojekti arutelu ja ehitushanke tulemuste kinnitamine.

Ilma otsust tegemata võib üldkoosolekul arutada muid küsimusi. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.

Aastaaruanne esitatakse koosolekule kinnitamiseks muutamata kujul.

18. ja 20. juunil on kavas korraldada arutelukoosolekud projekti ja hanke selgitamiseks. Täpsem info aja ning teemade kohta ilmub teadetetahvlitel.

Üldkoosolek

posted 30 May 2013, 14:14 by Lennart Puksa   [ updated 30 May 2013, 14:17 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 13. juunil 2013. a kell 19.00 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

 1. KÜ Tammik 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine (sh revisjonikomisjoni aruanne);
 2. KÜ Tammik 2013. a majandustegevuse aastakava kinnitamine;
 3. Juhatuse tagasikutsumine ja vajadusel uue juhatuse määramine;
 4. Revisjonikomisjoni tagasikutsumine ja vajadusel uue revisjonikomisjoni määramine.
 5. Ilma otsust tegemata võib üldkoosolekul arutada muid küsimusi: ülevaade hoone renoveerimise hetkeseisust, edasistest sammudest jms.

  Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.

Üldkoosolek

posted 14 Feb 2013, 10:04 by Lennart Puksa   [ updated 14 Feb 2013, 10:04 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 28. veebruaril 2013. a kell 19.00 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

 1. Hoone tervikliku rekonstrueerimise ehitusprojekti arutelu;

  Arutatakse projektiga kavandatud töid ja täiendavate tööde vajalikkust, muuhulgas:

  • avatäited (akende tõstmine)
  • rõdupiirded
  • vannitubade mugavusküte (käterätikuivatid)
  • kütte- ja ventilatsioonisüsteem

Väljakuulutatud päevakorda võidakse täiendada ja täpsustada (alapunkte põhiteema raames) vastavalt ühistuliikmete ettepanekutele, jälgige teateid.

Üldkoosolek

posted 24 Oct 2012, 07:32 by Lennart Puksa   [ updated 24 Oct 2012, 07:32 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik üldkoosoleku 8. novembril 2012. a kell 19.30 Tartus, Taara pst 1a kaminaruumis.

Päevakorras:

 1. Juhatuse liikmete määramine (kehtivate volituste pikendamine või/ja uute valimine)
  • sh juhatuse liikmetega tehtavate tehingute (tasustamine, kulude hüvitamine jms) tingimuste määramine;
 2. Revisjoni või audiitori määramine
  • kui määratakse revisjon, siis revisjonikomisjoni liikmete valimine;
  • sh audiitori või revisjonikomisjoni liikmetega tehtavate tehingute (tasustamine, kulude hüvitamine jms) tingimuste määramine.

Ilma otsust tegemata arutatakse üldkoosolekul muid küsimusi: ülevaade hoone renoveerimise hetkeseisust ja edasistest sammudest, põhikirja ja kodukorra muutmisest, avatud turult elektrienergia ostmisest, järgmise aasta majanduskavast jms.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.

Üldkoosolek

posted 4 Jun 2012, 02:16 by Lennart Puksa   [ updated 4 Jun 2012, 02:17 ]

Korteriühistu Tammik üldkoosoleku kutse

Juhatus kutsub kokku korteriühistu Tammik korralise üldkoosoleku 19. juunil 2012. a kell 19.30 Tartus, Taara pst 1a ühistu kaminaruumis.

Päevakorras:

 1. KÜ Tammik 2011. a majandusaasta aruande (ja seonduvate tehingute) kinnitamine (sh revisjonikomisjoni aruanne);
 2. KÜ Tammik 2012. a majandustegevuse aastakava kinnitamine (ja sellega seotud otsused).

Ilma otsust tegemata arutatakse üldkoosolekul muid küsimusi: ülevaade hoone renoveerimise hetkeseisust ja edasistest sammudest, põhikirja ja kodukorra muutmisest jms.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmääraks on 10% ühistu liikmete arvust.

Kevadkoristus

posted 25 Apr 2012, 16:21 by Lennart Puksa   [ updated 25 Apr 2012, 16:22 ]

Pühapäeval, 29. aprillil 2012. a on maja juures suurjäätmete konteiner (ära viiakse esmaspäeva ennelõunal).

Konteinerisse sobib:

 • Mööbel, ehitusjäätmed (näiteks vanad aknad, linoleum jne)
 • Suured pakendid (pappkastid, kile, penoplast)
 • Muud suured kodumajapidamise jäätmed
Mööbli jms suured esemed, kui vähegi võimalik, palume enne konteinerisse panekut lahti monteerida.

Konteinerisse ei tohi panna:

 • Rehve
 • Elektroonikajäätmeid, kodumasinaid jms
 • Vedeljäätmeid (värvid, lakid)
 • Muid ohtlikke või erilist käitlemist nõudvaid jäätmeid
Ohtlike jäätmete, sealhulgas vanaelektroonika, kogumine korraldatakse eraldi, jälgige teateid.

Kui soovite midagi kindlasti ära anda, aga ei saa 29. aprillil kohal olla, siis palun teavitage, organiseerime selle konteinerisse.

Lisaks on võimalik korraldada kasutuskõlbliku mööbli ja kodumasinate taaskasutusse suunamine, huvi korral andke teada.

Remondi eel on mõistlik teha keldrid nii tühjaks kui võimalik, vaadake oma boksid kriitilise pilguga üle ja heitke kasutu konteinerisse.

Eelprojekt

posted 5 Apr 2012, 06:11 by Lennart Puksa   [ updated 5 Apr 2012, 06:17 ]

Eelprojekt on jõudnud sellise küpsuseni, et võime peatselt hakata arutama selle alusel ehitusloa taotlemist. Tutvuge avaldatud materjalidega, avaldage arvamust ja tehke ettepanekuid. Projekti tutvustavat lehte uuendatakse ning täiendatakse aegajalt, tõsisemad huvilised peaks vaatama üle paari päeva uuesti. Suuremate täienduste korral ilmuvad uued viited ka trepikoja teadetetahvlile.

Eskiis

posted 21 Feb 2012, 20:19 by Lennart Puksa

Energiaarvutuste, tehniliste lahenduste ja muu „silmale nähtamatu“ ettevalmistamise kõrval on projekteerijal valminud eskiis maja kavandatavast ilmest. Konstruktiivseid arvamused ja ettepanekud on oodatud.

Uus veebileht

posted 19 Dec 2011, 18:48 by Lennart Puksa   [ updated 27 Sept 2012, 14:17 ]

Värskendasin ühistu veebilehte. Sellest peaks kujunema lihtne ja mugav vahend nii jooksva teabe edastamiseks kui ka huvitava taustainfo süstematiseerimiseks. Samuti võiks see olla hea platvorm ühisuliikmete ja teiste majaelanike - miks mitte ka naabermajade elanike - efektiivsemaks kaasamiseks.

Kindlasti ei saa veebileht olla ainus teabekanal aga see peaks omandama ühistu infovahetuses märksa suurema rolli kui seni. Vähemalt lähiaastatel liigub suur osa olulisest infost jätkuvalt ka paberil, pannakse välja teadetetahvlile ja vajadusel postkasti. Mitte keegi ei jää olulisest informatsioonist ilma seetõttu, et ta ei loe ühistu veebilehte. Samas on mõistlik arvata, et kui ligi 75% Eesti tööealisest elanikkonnast kasutab regulaarselt interneti võimalusi, siis paljude jaoks on just veebileht kõige mugavamaks teabeallikaks.

Kahjuks ei ole täna head valmislahendust korteriühistu teabevahetuse korraldamiseks. Olen lootnud korteriyhistu.net peale aga nende teenuses ei ole vastavad võimalused veel realiseerunud. Ise ehitada - näiteks sättida Wordpress koos mingi wiki ja issuetrackeriga kuhugi hostingusse - oleks meie silmapaaride hulka arvestades samuti ebamõistlik vaev. Google Sites on küll pisut kohmakas, kohati on kiri kribu ja tuleb ette mõni välismaakeelne sõna aga selle eest haldamise osas praktiliselt vaevavaba. Seda enam on põhjust pingutada, et väärt sisu varjutaks kesise vormi.

Sisu lisandudes võimaldan ka mingi lihtsa ja kiire tagasiside võimaluse. Kindlasti on asjahuvilistele mugavam oma hea mõte paari lausega kommentaarikasti sisestada, selmet võtta ette kirja saatmine. Samas on loomulikult kõigi ettepanekud ja kommentarid alati teretulnud, sõltumata vormist.

1-10 of 10