Jäätmekäitlus

Regulaarne jäätmevedu

Regulaarset jäätmevedu toimetab Ragn-Sells. Hetkel kehtiv veograafik on allolevas kalendris ja Ragn-Sells veebilehel on saadaval nõuanded jäätmete sorteerimiseks. Konteineri tühjendamise päeval ärge parkige autot konteineri ette.

KOJV teenindusgaafik

Täiendavad viited

Jäätmeseadus
Tartu linna jäätmehoolduseeskiri

Tartu linna jäätmehoolduseeskiri (uus, kehtib alates 5. juuli 2012. a, biolagunevate jäätmete osas alates uue korraldatud jäätmeveo hankelepingu jõustumisest novembris 2012. a)

Ċ
Lennart Puksa,
15 Dec 2011, 13:03
Ċ
Lennart Puksa,
15 Dec 2011, 13:03
Ċ
Lennart Puksa,
15 Dec 2011, 13:03