Rekonstrueerimine‎ > ‎Põhiprojekt‎ > ‎

Ehitushange

Hanketeade (v 9. mai 2013. a)

Pakkumused, küsimused ja muu ehitushankega seotud teabevahetus aadressile: hange@tammik.ee

Hanke tähtaeg 24. mai 2013. a kell 19.

Hoonega tutvumine leppida kokku tel 513 5252 (Andres Alla).

Pakkujate küsimused

  • Kas peab kasutama projekti juures antud mahutabelit, kas võib lisada ridu ja muuta koguseid?
    • Mahutabelit võib parandada ja täiendada (kui selles on puudusi või muid vigu palume sellest teada anda, et saaksime täpsustada).


(Küsija nime ei näidata teistele pakkujatele)

Tehniline kirjeldus

Hankija eesmärk on hanke objektiks oleva hoone energiatõhususe suurendamine, kvaliteetse sisekliima, piirde- ja kandekonstruktsioonide pikaajalise kestvuse tagamine majanduslikult optimaalsel moel, seejuures hoone arhitektuurset väärtust rikkumata. Hoone rekonstrueeritakse vastavalt majandus- ja kommunikatsiooni­ministri 17.08.2010 määruse nr 52 Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus“ kasutamise tingimused ja kord § 7 lg 5 määratud põhitingimustele arvestades SA Kredex ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelvalve teostamise toetamise tingimusi.

Täpsustatud nõuded

(vt ka hanketeade)

Käesoleva hanke mahus on ette nähtud põhiprojektis kirjeldatud ehitusetapid I (välispiirded, avatäited, küte ja ventilatsioon, elektritööd mis on vajalikud uue kütte- ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks) ja II (hoone sisene vesi ja kanalisatsioon).

Kasutatavad materjalid tootjalt Caparol.

  • Maapinnast kuni 2,5 meetri kõrgusele tuleb kasutada tugevdatud armeeringut CarboNit (EPSil) ja OrCa (villal);
  • Viimistluskrohvina tuleb kasutada ThermoSan-Fassadenputze NQG K20;
  • Kõik avatäidete veeplekid tuleb alt armeerida ja töödelda Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114.

Soojustusmaterjalina tuleb kasutada EPSi puhul EPS60 SILVER ja villa puhul PAROC FAS4.

Rõdudel säilitatakse (rekonstrueeritakse) olemasolevad kandepiirded (terasest osa), need puhastatakse ja töödeldakse ilmastikukindlaks, vajadusel parandatakse kinnitus seina külge, laudis (ja muud puitosad) asendatakse uuega (vt sõlmejoonised A21 variant 2).

Rekonstrueeritav soojussõlm paigaldatakse kõrvalruumi (vt soklikorruse joonisel rekonstrueeritav põrand elektrikilbiruumi kõrval), milles on soojustrassi sisend.

Akende paigaldamine soojustuse sisse
Lisaks (projektis ettenähtud lahendusele) pakkuda alternatiivne avatäidete asendamise ja fassaadide soojustamise lahendus, mille korral korterite ja trepikodade aknad paigaldatakse lisasoojustuskihi sisse. Hõlmab ka säilitatavate akende eemaldamist ja uuesti paigaldamist ning sisemiste aknapalede taastamist ning aknalaudade asendamist.

Põhiprojekt

(otseviidad zip-pakkide allalaadimiseks)


Muud mitmesugused materjalid