Eskiis

Märkused eskiisi juurde

muudatused

5. aprill 2012: sellelt lehelt kustutatud eelprojekti vanema versiooni joonised ja suletud avaliku kommenteerimise võimalus (avalikke kommentaare ei olnud), edasine teabevahetus käib eelprojekti lehel.
20. märts 2012: avaldatud eelprojekti esimese versiooni joonised ja seletuskirjad (vt failide loend lehe alumises osas).
3D vaated

Piltidel klõpsates näed suuremalt, või lae alla PDF kõigi vaadetega (A3).

Katusele kavandatav tehniline ruum on joonisel kujutatud suuremana kui see tegelikult tuleb, see saab olema oluliselt väiksem.

Tagumise tuulekoja asemele on kavandatud üks suur (suurem kui nr 1 majal) aken, mis peaks visuaalselt markeerima kaduvat osa (tuulekoda). Väiksemad aknad linnale ei meeldinud. Võib kaaluda ka tuulekodade säilitamist (kallim).

Rõdud on joonisel kujutatud katte-klaasidega. 2011. a jaanuaris läbi viidud küsitlusele ja hilisematele vestlustele tuginedes teame, et arvamused selles küsimuses jagunevad üsna võrdselt kolmeks: tulised vastased, tulised pooldajad ja ükskõiksed. Kui ükskõiksed kõrvale jätta siis on pooldajaid ja vastaseid võrdselt, seega on kindlasti tegemist asjaga, mille üle peaks igaüks järele mõtlema ja otsustamise ajaks oma arvamuse kujundama. Kõne alla tulevad ainult ilma raamita toonimata klaasid; kaitseks tuule ja sademete eest, mitte soojapidavad. Individuaalitsemine ei ole ilmselt mõeldav, kui konsensust ei leia siis pigem jääb nii nagu on praegu.

vaade kagust (esikülg)
vaade loodest (tagakülg)

Ċ
Lennart Puksa,
21 Feb 2012, 19:10
Comments