Eelprojekt

muudatused

28. august 2012: parandatud arvestuslik energiatõhususarv (=148) vastavalt menetluses tehtud projekti muudatustele; lisatud 3d vaade tagumisest tuulekojast.
29. juuli 2012: parandatud kommentaarikast (mõnes arvutis vana tõmbles imelikult).
25. juuli 2012: kustutatud varem kaalutud variandid, mis lõppversioonist välja jäid (nende jätkuv avaldamine tekitas mõnes inimeses segadust); keelelised parandused projektlahenduse selgitusele ning konkreetsemad viited joonistele ja seletuskirjadele.
11. juuni 2012: joonised ja seletuskiri (vt failide loend lehe lõpus) uuendatud ehitusloa taotluse juures olevale versioonile (sama nagu esialgne paberil + trepikoja akende muudatus).
27. aprill 2012: lisatud märkus ventilatsiooni alternatiivi kaalumise kohta, rekonstrueerimise pealehele lisatud lõik rahast. 
26. aprill 2012: lisatud ehitusloa taotlemiseks kokkulepitud lahendus. 
13. aprill 2012: täiendatud õueala lahendamise idee selgitust (oma lehel eraldi).
8. aprill 2012: täiendatud selgitusi rõdude osas, alternatiivlahenduse tutvustus; teave energiatõhususe ja sisekliima arvutuste kohta.
5. aprill 2012: avaldatud joonised uuendatud 4. aprill 2012. a versioonile; lisatud lõiked ja selgitusi; lisatud kommenteerimisvõimalus.
2. aprill 2012: loodud eraldi leht eelprojekti teabe avaldamiseks (varem eskiisi lehel); avaldatud joonised 27. märtsi 2012. a versioonis.

Märkused eelprojekti juurde

Piltidel klõpsates või lehe lõpus olevast loendist saab allalaadida täismõõdus joonised pdf-na (ettevaatust trükkimisel, need ei ole A4, mõned on väga suured).

Elukorruste planeeringut käesoleva projektiga ei muudeta. Seetõttu on tüüpkorruse plaanil [pdf] korterite planeering vastavalt algupärasele projektile ega vasta tegelikkusele, ärge laske end sellest häirida. Samuti ei käsitleta soklikorruse [pdf] ruumiplaani võimalikke muudatusi projekteerimise käesolevas faasis. Korruseplaanide eesmärk on selgitada välispiirete lisasoojustuse paigutust ja selle mõju akendele, ustele jms.

Õue- ja parkimisala käsitletakse projektiga ulatuses, mis on vajalik ehitusloa taotlemiseks. Detailsemalt lahendatakse üksnes hoone lähiümbruse sadevete ärajuhtimine (sillutisriba).

Eelprojekti lahenduses on hoone arvestuslik energiatõhususarv vastavalt taotletavale sisekliima klassile 148 kWh/(m²·a), mis tähendab energiaklassi C. Praegu on kaalutud energia erikasutus u 230 kWh/(m²·a) ehk E klass (energiaauditi andmetele tuginedes, ametlikku energiamärgist hetkeolukorra kohta ei ole väljastatud). Eelprojekti põhilahenduses on arvestatud sisekliima klassiga II (vastavalt standardile EVS-EN-15251: Tavapärased nõudmised sisekliima kvaliteedile, rakendada uutes ja renoveeritavates hoonetes). Tuleb tähele panna, et energiatõhususarv on kaalutud poliitiliste teguritega ning ei iseloomusta otseselt tegelikku füüsikalist energiakulu. Nende numbrite alusel ei saa hinnata energeetilist ega rahalist säästu, küll aga on teatud tasemete saavutamine toetuste saamise tingimuseks.

Ehitusloa taotlemisel aluseks olev lahendus

3d vaated

(seisuga 17. aprill 2012)

Ülevaatlikult olulisem:

 • esifassaadile (sh rõdu tagasein) 100 mm ja rõdu külgseintele 50 mm lisasoojustust;
 • tagafassaadile ja otsaseintele 150 mm lisasoojustust;
 • välisvoodri seisukord tuleb enne soojustamist kindlasti üle kontrollida ja fikseerida vajadusel täiendavalt kandeseina külge;
 • sokliosa ja vundament maa sees täiendavalt hüdroisoleeritakse ja lisatakse 100 mm soojustust;
 • sissepääsude laele (esimese korruse põrand) lisasoojustust vastavalt võimalusele 50 - 100 mm;
 • eelistatud kõval mineraalvillplaadil õhekrohvisüsteem, sokliosas XPS;
 • katuse soojustamisel eemaldatakse vanad kattekihid;
 • ventilatsiooniseadmed paigaldatakse katusel oma korpustes, kapitaalset tehnoruumi katusele ei kavandata;
 • tagumised tuulekojad lammutatakse ja asendatakse akendega;
 • osad tagumised keldriaknad müüritakse kinni (kaduv aken markeeritakse süvendiga);
 • asendatakse kõik ehitusaegsed aknad ja välisuksed (uue avatäite soojusjuhtivus U < 1,1 W/(m²·K));
 • aknapaled soojustatakse nii paksult kui võimalik;
 • asendatakse küttepüstikud (2-toru süsteem), radiaatorid (individuaalselt reguleeritavad) ja keskkütte magistraaltorud keldris; soojussõlm rekonstrueeritakse; soojussõlme lisatakse ventilatsiooni väljatõmbeõhust küttele soojust tagastav soojuspump ja selle efektiivseks toimimiseks vajalik (akumulatsioonipaagid jms);
 • ventilatsioonile lisatakse mehaaniline väljatõmme (katusele), võimalusel olemasolevad ventilatsioonikanalid tihendatakse;
 • seintesse, radiaatorite taha paigaldatakse värske õhu klapid;
 • asendatakse vee- ja kanalisatsioonipüstikud ning magistraaltorud keldris;

Menetluse käigus tehtud muudatused

(seisuga 1. august 2012)

Vastavalt ehitusloa taotluse menetlemise käigus linnavalitsuse poolt tehtud märkustele on eelprojekti sisse viidud mõned muudatused. Enamuses tehnilist laadi või sõnastuse täpsustused. Olulisem: 

Tagumine tuulekoda
 • krohvifaktuurina "kooreüraski" asemel kasutada "kivikese"
 • trepikodade tagumisi uksi ja tuulekodasid lammutada ei lubata, peab säilitama.

Joonised ja seletuskirjad

(sama nagu loataotluse juures olnud paberkaustas, vt ka lehe lõpus olevast faililoendist)

(viidal klõpsates avaneb pdf uues aknas)

Terve pakk ühe zip-failina

Menetluse käigus sisseviidud muudatused (n tuulekojad) on näha põhiprojekti joonistel (sisu sama, erinev kirjanurk).

vaade
vaade loodest (tagakülg)
lõige A
lõige B

Ċ
Lennart Puksa,
5 Apr 2012, 01:26
Ċ
Lennart Puksa,
5 Apr 2012, 01:27
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 14:33
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 14:37
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 05:16
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 05:17
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 05:18
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 05:19
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 14:31
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 05:21
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 05:22
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 14:06
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 14:07
Ċ
Lennart Puksa,
11 Jun 2012, 05:24
Comments