Rekonstrueerimine

Rekonstrueerime oma maja, et pikendada selle kestvust ja suurendada energiatõhusust.

Vaata põhiprojekti jooniseid ja seletuskirju.

28. augustil 2012. a on väljastatud ehitusluba (vt ka eelprojekt).

Tervikliku renoveerimise projekt koostatakse vastava SA KredEx toetusmeetme raames.

Projekti koostamise aluseks on muuhulgas:

Rahast

Ehituse kavandatavate kulude osas lähtume laias laastus eelmisel suvel majanduskavasse pandud numbritest. Hetkel lihtsalt paremaid ei ole. Täpsemaid hinnanguid ehitusmaksumuse ja tähtaegade osas on võimalik anda põhiprojekti koostamise faasis, mis sünnib peale ehitusloa saamist. Päris konkreetsetest numbritest saab aga rääkida alles peale ehitushangete korraldamist.

Täiendavad viited

Mõned vaated majale

Katusel

Näiteid ventilatsioonist mujal

Taustateavet

Õigusaktid

Ċ
Lennart Puksa,
15 Dec 2011, 15:07
Ċ
Lennart Puksa,
15 Dec 2011, 15:10
ċ
geoalus_taarapst1a.dwg
(411k)
Lennart Puksa,
20 Mar 2012, 06:02
Ċ
Lennart Puksa,
20 Mar 2012, 06:02
Comments