2020. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule hääletamiseks

KÜ Tammik 2020. a majandusaasta aruanne

Arvestinäite sisestada, arveid vaadata jms saab kortos

Korto on uue välimusega korteriyhistu.net; sisu on sama, samad kasutajatunnused ja salasõnad kehtivad, midagi uuesti registreerida pole tarvis.

(Arvestinäite saab saata ka alloleva vormi abil.)

Arvestinäidud